06/12/2019

Hình ảnh trước sau của khách hàng nâng mũi Dr. Philips Nguyen tại Viện Thẩm Mỹ ADC

Hình ảnh trước sau của khách hàng nâng mũi Dr. Philips Nguyen tại Viện Thẩm Mỹ ADC.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, cận cảnh